Z wizytą w pracowni Jerzego Świątkowskiego

Po pełnym muzyki wernisażu wystawy „Popielarczyk-kontynuacja”, wracamy do cyklu „Z Melliny Sztuki”, w którym Skarbnica Sztuki prezentuje prace artystów, tworzących w pierwszej dekadzie naszego stulecia na Białostockiej, Brzeskiej, Tarchomińskiej.