MISJA I CELE

Misją Fundacji jest promowanie  i prezentacja polskiej sztuki, a przede wszystkim polskiego malarstwa

Cele fundacji to wspieranie polskich artystów i organizacja wystaw z ich dziełami. Pragniemy przybliżać odbiorcom zarówno artystów cenionych, jak i tych nieco mniej znanych oraz ocalić ich twórczość przed zapomnieniem.


W celu realizacji tych celów podejmujemy następujące działania:

  • prezentację dorobku artystów
  • skatalogowanie ich prac, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
  • organizację wystaw i spotkań artystycznych
  • wydawanie katalogów z wystaw oraz innych publikacji kulturalnych
  • opracowanie i upublicznianie biografii artystów zapomnianych/nieznanych
  • archiwizowanie pozyskiwanych informacji
  • digitalizację materiałów archiwalnych i zdjęć
Cresta Social Messenger