MISJA I CELE

Misją Fundacji jest promowanie  i prezentacja polskiej sztuki, a przede wszystkim polskiego malarstwa

Cele fundacji to wspieranie polskich artystów i organizacja wystaw z ich dziełami.

Pragniemy przybliżać odbiorcom zarówno artystów cenionych, jak i tych nieco mniej znanych oraz ocalić ich twórczość przed zapomnieniem. W celu realizacji tych celów podejmujemy następujące działania:

Prezentację dorobku artystów skatalogowanie ich prac, wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.


Organizację wystaw i spotkań artystycznych
wydawanie katalogów z wystaw oraz innych publikacji kulturalnych
opracowanie i upublicznianie biografii artystów zapomnianych/nieznanych.


Archiwizowanie pozyskiwanych informacji
digitalizację materiałów archiwalnych i zdjęć

Cresta Social Messenger