Gromadzenie i upowszechnianie drugiego obiegu wydawniczego

Fundacja Skarbnica Sztuki w ramach swoich działań zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem drugiego obiegu wydawniczego, czyli książek, czasopism, kalendarzy oraz druków akcydensowych ukazujących się w Polsce w latach 1976-1990 poza zasięgiem cenzury. 

Piosenka kolportera bibuły, autor nieznany /„Tygodnik Mazowsze”, nr 8 (31 III) 1982 / (Interia.pl)

Fundacja Skarbnica Sztuki w ramach swoich działań zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem drugiego obiegu wydawniczego, czyli książek, czasopism, kalendarzy oraz druków akcydensowych ukazujących się w Polsce w latach 1976-1990 poza zasięgiem cenzury. 

W zbiorach Fundacji znajduje się 3500 książek, 2700 tytułów czasopism (30 000 pojedynczych numerów), 250 kalendarzy oraz 800 druków akcydensowych.

Pisma drugiego obiegu miały bardzo ważną rolę w uświadamianiu społeczeństwa przed 1989 rokiem. Dzięki nim każdy obywatel mógł się dowiedzieć o tym, co rzeczywiście dzieje się w kraju. Drugi obieg wydawniczy był narzędziem wolnego słowa, które uświadamiało obywateli, nie pozwalało im wierzyć w oficjalnie podawane nieprawdziwe informacje, walczyło o wolność. To dzięki drugiemu obiegowi obywatele dowiadywali się o strajkach z 1976 roku, o przerażających wydarzeniach, jakie miały miejsce w Radomiu, o „ścieżkach zdrowia” i „wilczych biletach”. To wreszcie w II obiegu znajdują się informacje o łamaniu prawa po wprowadzeniu stanu wojennego, o ośrodkach internowania i kolejnych aresztowanych osobach. Nigdzie indziej poza Polską nie było to zjawisko tak potężne, mające taki wpływ na walkę o odzyskanie demokracji. Nielegalne książki i czasopisma nie obaliły komunizmu, ale stanowiły jedno z podstawowych narzędzi stosowanych przez polską opozycję do walki z systemem. W latach 1976–90 w Polsce ukazało się prawie 5,5 tys. tytułów czasopism i około 6,5 tys. tytułów książkowych.

Fundacja Skarbnica Sztuki stawia sobie za cel zgromadzenie możliwie pełnego zbioru wydawnictw drugiego obiegu oraz ich opracowanie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym.

Cresta Social Messenger