Wojciech Rosiński, malarz-konserwator

Wojciech Rosiński urodził się w Warszawie, w 1964 roku. Jego artystyczna kariera rozpoczęła się od nauki w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Gersona w Warszawie, które ukończył w 1983 roku z tytułem technika wyrobów artystycznych. Dwa lata później podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu na wydziale konserwacji malarstwa olejnego i ikon. W 1991 roku uzyskał tam dyplom malarza-konserwatora.
Związany z Fundacją Skarbnica Sztuki od 2018 roku dokonuje prawdziwych cudów, przywracając świetność zniszczonym dziełom sztuki, czego dowodem była konserwacja „Primadonny”, mocno zniszczonego obrazu pędzla Józefa Sendeckiego.
 
Wojciech Rosiński podejmuje jedynie zlecenia od prywatnych kolekcjonerów sztuki. Gorąco polecamy jego usługi.
 
Bezpośredni kontakt z konserwatorem:
tel.: 728 200 968 (dzwonić po 15:30)
Józef Sendecki, Primadonna - przed konserwacją
Józef Sendecki, Primadonna - po konserwacji

Wilhelm Wilk Ossecki (1892-1958)

Urodził się w Brodach nieopodal Lwowa 22 maja 1892 roku, zmarł w Piastowie pod Warszawą 29 listopada 1958 roku.

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem wybitnych profesorów: Józefa Pankiewicza i Wojciecha Weissa. Równolegle studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, co po uzyskaniu dyplomu pozwoliło mu podjąć pracę pedagogiczną w szkole w Puławach – uczył tam rysunku i kaligrafii. W latach 1917-1918 poszerzył swoje wykształcenie o dziedzinę muzeologii, którą studiował w Wiedniu.

Wilhelm Wilk Ossecki uprawiał malarstwo olejne (pejzaże, martwe natury, portrety) i grafikę (drzeworyt, techniki metalowe). Jego obrazy były nagradzane medalami np. na salonach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Jak podkreśla autorka poświęconej mu noty w Słowniku Artystów, Ossecki: „był bardzo płodnym i sprawnym warsztatowo grafikiem, jednym z najaktywniejszych twórców środowiska wielkopolskiego lat 20. w tej dziedzinie”.

Do jego dorobku artystycznego zaliczają się również plakaty i ekslibrisy.

Tworząc grafiki inspirował się przede wszystkim twórczością formistów i drzeworytem japońskim. Podejmował chętnie motywy religijne, odwzorowywał architekturę zabytkową, pejzaż oraz tworzył portrety. Swoje prace ujmował w cykle nazywane tekami graficznymi. I takie właśnie drzeworyty z tek „Wilno” i „Wileńszczyzna” w liczbie około 20, tworzą dziś kolekcję jego prac w zbiorach Skarbnicy Sztuki.

drzeworyt, Wilhelm Wilk Ossecki, Skarbnica Sztuki
Wilhelm Wilk Ossecki, drzeworyt z teki Wileńszczyzna (z kolekcji Skarbnicy Sztuki)

Jerzy Świątkowski

Jerzy Świątkowski, olej, płótno (z kolekcji Skarbnicy Sztuki)

Rodzinnym miastem Jerzego Świątkowskiego jest Grudziądz, gdzie urodził się w 1942 roku. Życiem i twórczością związany jest jednak z Warszawą. Jest człowiekiem wielu talentów – maluje, tworzy grafiki i poezję, pisze.

Artysta zawsze podkreśla swoją niezależność i krytyczny, jeśli nie sarkastyczny stosunek do rzeczywistości, niejako – w sprzeczności z barwnym światem jego obrazów i rysunków. Był aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Przede wszystkim ZPAP, a także Stowarzyszenia „Świat”, Związku Twórczego Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poddanie oceny sztuki po 1990 roku li tylko mechanizmom rynkowym ocenia nader krytycznie, czemu daje wyraz w licznych rysunkach poświęconych tematowi Okrągłego Stołu.

Kiedy stworzył i prezentował na wystawie w 2017 roku wizerunki Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego – Bruno, Zygmunta Trziszki, Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa Jerzyny, Marka Hłaski, Barbary Sadowskiej, Jarosława „Jurry” Zielińskiego, Rafała Wojaczka, Eugeniusza Geno Małkowskiego, Janusza Żernickiego i innych – tłumaczył: „…przyszło im żyć i tworzyć w Polsce, która akurat wtedy stanowiła piekielny, dymiący smołą tygiel nieustannych przemian polityczno – gospodarczych, który wymuszał okrutną selekcję artystów, którzy mieli ciut za dużo fantazji i wyobraźni. W tej kasacji za dużego pogłowia mądrali i ludzi niepotrzebnych pomagały kruki… Nadgorliwe kruki i politycy, którzy m.in. nakazywali artystom zbierać butelki, bo zgodnie uznali, że ci są zbędni”.

Ponad 20 razy wystawiał swoje prace indywidualnie (m.in. w warszawskich galeriach „Zapiecek”, czy „Forma&Colour”) oraz uczestniczył w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie nagradzany związał się ostatnio ze Skarbnicą Sztuki, która przygotowuje w 2020 roku dwie wystawy jego prac – we własnej Galerii przy Działdowskiej 8A w Warszawie na Woli oraz – jesienią – w rodzinnym mieście artysty.

Jego prace z zasobów fundacji zamieszczamy sukcesywnie na naszym dysku Google. Korzystając z podanych linków można zapoznać się bliżej z jego twórczością.

Jerzy Świątkowski – linoryty: https://drive.google.com/Jerzy Świątkowski – linoryty

Jerzy Świątkowski – pastele: https://drive.google.com/Jerzy Świątkowski – pastele

Jerzy Świątkowski – obrazy olejne: https://drive.google.com/Jerzy Świątkowski – oleje


Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków

OW ZPAP legitymuje się wspaniałą, ponad stuletnią tradycją, przerwaną w latach 1981-1989, kiedy to całą organizację zawieszono, a później rozwiązano w ramach sankcji za poparcie postulatów „Solidarności”.

OW ZPAP ma swoją siedzibę przy ul. Mazowieckiej 11 A. Mieszczą się tam trzy galerie, w tym Lufcik. To właśnie w tej przestronnej galerii na piętrze Domu Artysty Plastyka u progu zimy 2019 roku wystawiliśmy 111 prac Zdzisława Lachura – obrazów wykonanych techniką starej ikony, którą powszechnie uznaje się za wkład artysty do sztuki współczesnej oraz grafik z obszernej fundacyjnej kolekcji. Z OW ZPAP Skarbnica Sztuki współpracowała już wcześniej, wystawiając obrazy Tadeusza Chyły. Mamy nadzieję, że dobre recenzje tych wydarzeń, przyczynią się do kontynuacji współdziałania Fundacji z prestiżową organizacją jaką jest Związek Polskich Artystów Plastyków (www.owzpap.org).


Linoryty Mirona

Mirosław Eugeniusz Długosz wykonuje linoryty oparte na motywach swoich obrazów.

Czarno-biała, graficzna konwencja uwypukla ciekawą strukturę obecną we wszystkich pracach artysty. Jednocześnie, zainteresowani jego twórczością mogą łatwiej pozyskać dzieła artysty. Każdy linoryt, własnoręcznie przez niego wykonany, jest opatrzony numerem i sygnowany podpisem w dolnej części obramienia pracy.

 

Miron "Pieśń powtórzeń", linoryt z kolekcji Skarbnicy Sztuki

Pełna kolekcja posiadanych przez fundację linorytów artysty dostępna jest na naszym dysku Google. Skorzystaj z linku by się z nią zapoznać: https://drive.google.com/linoryty Mirona